Wat verstaan jullie onder een actieve klantrelatie?

We beschouwen een klantrelatie als actief wanneer er recente interactie met de klant heeft plaatsgevonden. Denk hierbij aan het doen van herhalingsaankopen, maar ook het verzenden van nieuwsbrieven en andere vormen van communicatie.

Is er na een aankoop langere tijd geen enkele vorm van contact geweest, dan beschouwen we het adres als gedateerd. In dergelijke gevallen kan het contact zich de aanmelding of klantrelatie vaak niet meer herinneren en is daarom eerder geneigd om je nieuwsbrief als spam of jou als spammer te rapporteren.

Het is daarom niet toegestaan om nieuwsbrieven naar gedateerde contacten te versturen. We hanteren een periode van een jaar voordat een contact als gedateerd wordt beschouwd.