Instellingen

In dit artikel

Alle instellingen met betrekking tot je contacten vind je onder Contacten>Instellingen.

Weergegeven velden contactenlijst

Via Weergegeven velden contactenlijst geef je aan of je een veld in de contactenlijst weer wilt geven of verbergen. Geef voor een veld “Ja” of “Nee” aan en klik op Opslaan. Zodra je de contactenlijst opnieuw opent is de weergave aangepast.

Lijsten

Onder Lijsten vind je de door jouw aangemaakte lijsten.

Een lijst voeg je toe door in het veld Lijst toevoegen de jouw gewenste lijstnaam te typen en op het plusje te klikken. De meeste gebruikers hebben één doelgroep, dus over het algemeen volstaat het gebruik van één lijst. Contacten kun je namelijk steeds opnieuw in dezelfde lijst importeren of aanmaken, nieuwe gegevens worden toegevoegd en bestaande gegevens worden bijgewerkt.

Een lijst wijzig je door op het potloodje achter de te wijzigen lijst te klikken. Een dialoogvenster met de lijstnaam verschijnt. Wijzig de tekst in de gewenste lijstnaam en klik op OK.

Je verwijdert een lijst door op het icoontje met de prullenbak te klikken. Er wordt gevraagd of je de lijst wilt verwijderen en na bevestiging is je lijst verwijderd. Let goed op bij het verwijderen van een lijst, want als je een lijst verwijdert, dan verwijder je namelijk ook alle contacten uit de lijst!

Bij Primaire lijst selecteer je de lijst die je het meest gebruikt. Deze lijst zie je als eerste bij het openen van de contactenlijst.

Tags

Tags gebruik je om onderscheid binnen je lijst aan te brengen. Deze kun je toevoegen bij het importeren van je contacten, via de contactenlijst, het aanmeldformulier, de diverse koppelingen of de statistieken van je campagne.

Bij Tags vind je de door jou gebruikte tags. Met het potloodje kun je een tag wijzigen en als je op het prullenbakje klikt, dan verwijder je de betreffende tag. Let er wel op dat als je hier een tag verwijdert, je de tag ook bij je contacten verwijdert.

Actie bij verwijderen contact

Inboxify houdt je afmeldingen standaard in een aparte lijst bij. Voeg je een adres toe van iemand die zichzelf eerder afgemeld heeft, dan herkent Inboxify dit en wordt de status van het contact automatisch op afgemeld gezet. Dit voorkomt dat je afmeldingen bij het toevoegen van adressen per ongeluk ongedaan maakt.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan het in sommige gevallen verplicht zijn om alle opgeslagen persoonsgegevens volledig te verwijderen. Dit geldt dan ook voor de door Inboxify opgeslagen afmelding.

In dit geval kun je Inboxify zo instellen dat alle gegevens, inclusief een geregistreerde afmelding, bij het verwijderen van het contact meegenomen moeten worden. Alle persoonsgegevens worden dan volledig verwijderd.

Je stelt dit in door de waarde bij Geregistreerde afmelding of bounce ook verwijderen op “Ja” te zetten.

Let op! Bij het volledig verwijderen is het belangrijk dat je de contacten ook uit je eigen systemen verwijdert. Dit is niet alleen van belang voor de AVG, maar ook om te voorkomen dat je het contact nogmaals aan je lijst toevoegt en hiermee een eventuele afmelding ongedaan maakt.

Eerder verwijderde contacten

Het kan voorkomen dat er afmeldingen of bounces geregistreerd zijn van contacten die je inmiddels verwijderd hebt. Wil je deze gegevens ook verwijderen, vink dan Eerder verwijderde contacten (uit alle lijsten) ook bijwerken aan. Inboxify werkt dan al je lijsten bij zodat er geen gegevens van verwijderde contacten overblijven.